HOCKEY CAMP RUSSIA
. . . D   ()
. . E   ()
. . F   ()
. .
. I. A   ()
. I. B   ()
. II. A   ()
. II. B   ()
. III. A   ()
. III. B   ()
. IV   ()
. ( 20 ). ( 20 ).
( 20 ). I. A   ()
( 20 ). I. B   ()
( 20 ). II. A   ()
( 20 ). II. B   ()
( 20 ). III
( 18 ). ( 18 ).
( 18 ). I. A   ()
( 18 ). I. B   ()
( 18 ). II. A   ()
( 18 ). II. B   ()
( 18 ). III. A   ()
( 18 ). III. B   ()
. ( 2003 .).
( 2004 ..).
( 2005 .).
. . . A   ()
. . B   ()
. . C   ()
. . D   ()
. . E   ()
. . F   ()
.    ()
. .
....ECHL.QMJHL.OHL.WHL.USHL. . .    ()
-2 ().    ()
. .   ()
..    ()
. CHANCE LIGA.    ()
. . .    ()
. .    ()
. . . ..    ()   ()   ()  
..    ()   ()   ()  
. . . .. ( 2004 .).   ()
..   ()   ()   ()
..   ()   ()   ()
.. ""   ()   ()   ()
. ""   ()   ()   ()
.   ()   ()   ()
. .   ()   ()   ()  
. . .
SOCHI HOCKEY OPEN.   ()
" ".   ()
.   ()
.   ()
. .   ()
.   ()
.   ()
.   ()
...   ()
.   ()
. .
..   ()
.   ()
.   ()
.   ()
.   ()
...   ()
.   ()
.. .   ()
, ٨ ..   ()
.   ()
.   ()
. .
...   ()
" ".   ()
.. .   ()
.   ()
...   ()
"".   ()
.   ()
.   ()
. ...   ()
-80.   ()
.   ()
.
.   ()
...   ()
( ""). . ( "- "). . ( ""). ( ). ( ""). - . ( ). . . . .. .. . . . .   ()
" " ( 2010 ..).   ()
" " ( 2004 ..).   ()