Просмотры  VectorSport
07.01.2008Казахмыс-2 (Сатпаев) - Сары-Арка (Караганда) - 2:6 (1:1; 1:2; 0:3 )
20.  Евд... (50:28-60:00) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
60.  Жит... (00:00-50:28 ) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-3 да
2.  Шул...  З 0 + 0 / 0     +0 /-2 да
3.  Ушк...  З 0 + 1 / 2     +0 /-1 да
50.  Тюл...  А З 0 + 0 / 2     +0 /-1 да
54.  Губ...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
62.  Пол...  К З 0 + 1 / 0     +0 /-3 да
66.  Леб...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
71.  Дем...  З 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
12.  Ива...  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
42.  Янч...  А Н 1 + 0 / 0     +0 /-3 да
44.  Ник...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
51.  Зат...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
58.  Они...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-3 да
59.  Бан...  Н 0 + 0 / 2     +0 /-1 да
61.  Мяк...  Н 1 + 0 / 0     +0 /-1 да
63.  Шея...  Н 0 + 1 / 0     +0 /-3 да
64.  Кик...  M Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
65.  Вас...  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
74.  Пил...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
90.  Зот...  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
20.  Без...  ВР нет
30.  Кол... (00:00-60:00) ВР 0 + 0 / 0     +4 /-0 да
7.  Шал...  К З 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
12.  Пис...  З 0 + 0 / 0     +2 /-0 да
13.  Чер...  З 0 + 1 / 0     +1 /-0 да
15.  Аса...  З 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
19.  Дем...  З 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
22.  Евс...  З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
23.  Дум...  А З 0 + 0 / 2     +1 /-0 да
9.  Мат...  Н 0 + 2 / 2     +2 /-0 да
11.  Тан...  Н 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
16.  Кра...  А Н 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
17.  Шах...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
21.  Худ...  Н 0 + 1 / 0     +1 /-0 да
26.  Ефр...  Н 2 + 1 / 0     +1 /-0 да
27.  Дем...  Н 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
29.  Обу...  Н 1 + 2 / 4     +2 /-0 да
33.  Лар...  Н 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
38.  Уда...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
40.  Юрь...  Н 0 + 3 / 0     +3 /-0 да

04:36 Зот... 2 мин
06:15 Обу... 2 мин
08:23 Обу... (Юрь... , Чер... )  30, 9,12,13,29,40 /60, 2,42,58,62,63 0:1 
15:10 Дум... 2 мин
16:06 Янч... (Пол... , Шея... )  60, 2,42,58,62,63 /30,12,13,21,22, 1:1 (бол.)
22:24 Ива... 2 мин
29:19 Евс... 2 мин
29:29 Мяк... (Ушк... )  60, 3,59,61,71,74 /30,12,23,26,29, 2:1 (бол.)
29:44 Вас... 2 мин
32:37 Дем... (Юрь... , Худ... )  30,11,19,21,27,40 /60, 2,42,58,62,63 2:2 
38:23 Бан... 2 мин
38:30 Лар... (Обу... , Ефр... )  30,12,23,26,29,33 /60, 2,42,62,90, 2:3 (бол.)
38:54 Ушк... 2 мин
47:43 Тюл... 2 мин
48:45 Ефр... (Юрь... , Мат... )  30, 7, 9,26,33,40 /60, 2,62,65,90, 2:4 (бол.)
48:55 Ефр... (Обу... )  30,12,23,26,29,33 /60,50,59,61,71,74 2:5 
52:34 Шал... (Мат... )  30, 7, 9,15,16,40 /20, 3,42,58,62,63 2:6 
52:53 Обу... 2 мин
57:04 Мат... 2 мин
Протокол добавил/вносил изменения: