ProSport
14.03.2020A1 - Chiefs 09 (Москва) - 19:2 (:; :; : )
1.  Футорянский Дмитрий  (00:00-45:00) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
17.  Точилин Степан   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
55.  Мелихов Ярослав   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
68.  Панкратов Артем   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
95.  Гусаров Федор   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
7.  Заикин Захар   Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
8.  Сидоров Глеб   Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
11.  Константинов Илья   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
31.  Угакин Владислав   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
33.  Крупеников Алексей   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
71.  Щетинников Марат   Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
80.  Кряжков Семен   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
90.  Карагезов Филипп   Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да

02:59 №13 (№55 )   / 1:0 
06:28 №10 (№17 )   / 2:0 
09:17 №87   / 3:0 
09:46 №47   / 4:0 
10:12 №77 (№69 )   / 5:0 
11:31 №17 (№10 )   / 6:0 
19:59 Заикин Захар (Карагезов Филипп )   / 6:1 (мен.)
21:34 №47   / 7:1 
25:27 №13 (№71 )   / 8:1 
30:25 №13   / 9:1 
31:49 №87 (№17 )   / 10:1 
33:25 №13   / 11:1 
33:46 №87 (№17 )   / 12:1 
35:11 №87   / 13:1 
36:37 №47   / 14:1 
37:59 №22 (№71 )   / 15:1 
38:07 №47 (№13 )   / 16:1 
43:14 Сидоров Глеб (Щетинников Марат )   / 16:2 
43:32 №47 (№13 )   / 17:2 
44:26 №65   / 18:2 
46:56 №77   / 19:2 
Протокол добавил/вносил изменения:
3705827 19.03.2020 13:22 Русские медведи
3705827 20.03.2020 07:20 sss