17.03.2020SSK Temnye Voiny 10 (Magnitogorsk) - SSK Svetlye Rytsari 10 (Magnitogorsk) - 5:7 (0:4; 2:3; 3:0 )
80.  Zhuchko Rostislav (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Sakharov Mikhail  C D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
24.  Beschastny Nikolai  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
91.  Korol Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
21.  Artemov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Rakhayev Dmitry  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
53.  Shved Alexei  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
72.  Penkov Kirill  F 1 + 3 / 0     +0 /-0 +
77.  Goptarev Evgeny  F 2 + 1 / 0     +0 /-0 +
92.  Popov Arseny  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
96.  Karimov Marsel  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
38.  Voloshin Mark (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Karmanovsky Stepan  D 0 + 2 / 0     +0 /-0 +
15.  Maiorov Evgeny  C D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
85.  Laptov Pavel  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Titov Dmitry  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
23.  Radyukevich Gleb  F 3 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Leontyev Kirill  F 1 + 3 / 0     +0 /-0 +
55.  Ryzhkov Vladimir  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
56.  Zheleznov Vladimir  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
67.  Mametyev Mikhail  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
92.  Rukhmalev Andrei  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +

04:11 Radyukevich Gleb (Karmanovsky Stepan )   / 0:1 
05:16 Leontyev Kirill   / 0:2 
08:22 Radyukevich Gleb (Leontyev Kirill )   / 0:3 
11:18 Rukhmalev Andrei (Leontyev Kirill , Karmanovsky Stepan )   / 0:4 
17:30 Mametyev Mikhail   / 0:5 
21:45 Titov Dmitry   / 0:6 
22:46 Goptarev Evgeny (Penkov Kirill )   / 1:6 
22:57 Beschastny Nikolai (Penkov Kirill )   / 2:6 
28:11 Radyukevich Gleb (Leontyev Kirill )   / 2:7 
38:03 Goptarev Evgeny (Penkov Kirill )   / 3:7 
42:55 Karimov Marsel (Sakharov Mikhail )   / 4:7 
44:40 Penkov Kirill (Goptarev Evgeny )   / 5:7 
Протокол добавил/вносил изменения:
3695756 17.03.2020 15:58 USSR HOCKEY(оригинальный протокол)
3695756 17.03.2020 15:58 USSR HOCKEY(оригинальный протокол)
3695756 17.03.2020 16:07 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:41 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:42 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:42 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:43 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:49 USSR HOCKEY
3695756 18.03.2020 13:50 USSR HOCKEY
3695756 19.03.2020 15:14 USSR HOCKEY