03.03.2020SSK Temnye Voiny 10 (Magnitogorsk) - SSK Svetlye Rytsari 10 (Magnitogorsk) - 4:9 (0:6; 1:3; 3:0 )
80.  Zhuchko Rostislav (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Sakharov Mikhail  C D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Kuskildin Danis  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
74.  Lezhnev Yegor  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
91.  Korol Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
21.  Artemov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
28.  Pankov Gleb  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Rakhayev Dmitry  F 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
72.  Penkov Kirill  F 1 + 1 / 1     +0 /-0 +
92.  Popov Arseny  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
96.  Karimov Marsel  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
38.  Voloshin Mark (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Kamyshnikov Stepan  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
15.  Maiorov Evgeny  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
30.  Nikolayev Vyacheslav  C D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
85.  Laptov Pavel  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
23.  Radyukevich Gleb  F 3 + 2 / 0     +0 /-0 +
25.  Leontyev Kirill  F 2 + 1 / 0     +0 /-0 +
56.  Zheleznov Vladimir  F 3 + 0 / 0     +0 /-0 +
77.  Urzhumtsev Gleb  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
90.  Yaroslavsky Ivan  F 0 + 2 / 0     +0 /-0 +
92.  Rukhmalev Andrei  F 1 + 0 / 1     +0 /-0 +

01:16 Rukhmalev Andrei   / 0:1 
04:59 Leontyev Kirill (Radyukevich Gleb )   / 0:2 
09:24 Rukhmalev Andrei 1 мин
09:40 Radyukevich Gleb (Kamyshnikov Stepan )   / 0:3 (мен.)
10:25 Leontyev Kirill (Radyukevich Gleb )   / 0:4 
11:53 Zheleznov Vladimir   / 0:5 
12:57 Penkov Kirill 1 мин
13:18 Zheleznov Vladimir (Yaroslavsky Ivan )   / 0:6 (бол.)
15:55 Radyukevich Gleb (Leontyev Kirill , Laptov Pavel )   / 0:7 
16:56 Karimov Marsel (Lezhnev Yegor )   / 1:7 
22:10 Zheleznov Vladimir   / 1:8 
22:56 Radyukevich Gleb (Yaroslavsky Ivan )   / 1:9 
27:56 Rakhayev Dmitry 1 мин
35:22 Penkov Kirill   / 2:9 (шб)
35:38 Pankov Gleb (Penkov Kirill )   / 3:9 
43:51 Pankov Gleb   / 4:9 
Протокол добавил/вносил изменения:
3695754 03.03.2020 16:17 USSR HOCKEY(оригинальный протокол)
3695754 03.03.2020 16:28 USSR HOCKEY
3695754 03.03.2020 16:29 USSR HOCKEY
3695754 03.03.2020 16:30 USSR HOCKEY(оригинальный протокол)