18.02.2020SSK Temnye Voiny 10 (Magnitogorsk) - SSK Svetlye Rytsari 10 (Magnitogorsk) - 6:2 (1:1; 3:1; 2:0 )
80.  Zhuchko Rostislav (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Sakharov Mikhail  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Kuskildin Danis  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
91.  Korol Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Sinitsa Ilya  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
21.  Artemov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
39.  Sokolov Maxim  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Rakhayev Dmitry  F 0 + 2 / 0     +0 /-0 +
72.  Penkov Kirill  F 4 + 0 / 0     +0 /-0 +
92.  Popov Arseny  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
96.  Karimov Marsel  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
38.  Voloshin Mark (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Kamyshnikov Stepan  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
30.  Nikolayev Vyacheslav  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
33.  Shafikov Mikhail  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
85.  Laptov Pavel  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
23.  Radyukevich Gleb  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Leontyev Kirill  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
56.  Zheleznov Vladimir  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
90.  Yaroslavsky Ivan  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
92.  Rukhmalev Andrei  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +

06:05 Penkov Kirill   / 1:0 
14:55 Rukhmalev Andrei (Kamyshnikov Stepan )   / 1:1 
16:53 Penkov Kirill (Rakhayev Dmitry )   / 2:1 
17:57 Leontyev Kirill (Yaroslavsky Ivan )   / 2:2 
19:42 Sinitsa Ilya (Popov Arseny , Karimov Marsel )   / 3:2 
20:12 Sinitsa Ilya   / 4:2 
35:03 Penkov Kirill (Rakhayev Dmitry )   / 5:2 
41:50 Penkov Kirill   / 6:2 
Протокол добавил/вносил изменения:
3695752 18.02.2020 13:53 USSR HOCKEY(оригинальный протокол)
3695752 18.02.2020 13:58 USSR HOCKEY
3695752 19.02.2020 14:59 USSR HOCKEY
3695752 20.02.2020 11:51 USSR HOCKEY