18.02.2018Швеция - Финляндия - 3:1 (1:0; 0:1; 2:0 )
1.  Энрот Юнас  ВР нет
30.  Фаст Виктор (00:00-60:00) ВР 0 + 1 / 0     +2 /-1 да
4.  Кронвалль Стаффан  А З 0 + 0 / 2     +1 /-0 да
5.  Викстранд Микаэль  З 0 + 0 / 0     +1 /-1 да
6.  Херсли Патрик  З 0 + 0 / 4     +0 /-0 да
8.  Франссон Юхан  З 0 + 1 / 0     +1 /-1 да
15.  Бертильссон Симон  З 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
29.  Густафссон Эрик  А З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
51.  Анелев Юнас  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
10.  Линдстрем Юаким  Н 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
12.  Петтерссон Фредрик  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
17.  Линдхольм Пэр  Н 0 + 0 / 2     +0 /-1 да
18.  Эверберг Деннис  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
19.  Закриссон Патрик  Н 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
20.  Лундквист Джоэль  К Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
22.  Бергстрем Александр  Н 0 + 0 / 0     +1 /-1 да
25.  Стольберг Виктор  Н 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
28.  Аксельссон Дик  Н 0 + 0 / 0     +1 /-0 да
37.  Норман Джон  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
45.  Меллер Оскар  Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
58.  Ландер Антон  Н 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
67.  Умарк Линус  Н 0 + 2 / 0     +1 /-0 да
19.  Коскинен Микко (00:00-57:52 58:40-58:51 59:55-60:00) ВР 0 + 0 / 0     +1 /-2 да
31.  Ряме Карри  ВР нет
4.  Кивисте Томми  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
5.  Кукконен Лассе  К З 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
18.  Леписте Сами  А З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
38.  Хиетанен Юусо  З 0 + 0 / 2     +1 /-0 да
42.  Хейсканен Миро  З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
50.  Койвисто Миика  З 0 + 1 / 2     +1 /-2 да
55.  Охтамаа Атте  З 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
13.  Юнттила Юлиус  Н 0 + 1 / 0     +1 /-0 да
20.  Толванен Эли  Н 0 + 0 / 2     +0 /-1 да
23.  Кемппайнен Йоонас  Н 1 + 0 / 0     +1 /-0 да
24.  Лаюнен Яни  Н 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
25.  Энлунд Йонас  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
27.  Контиола Петри  А Н 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
37.  Пюеряля Мика  Н 0 + 0 / 0     +0 /-1 да
40.  Коскиранта Ярно  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
62.  Осала Оскар  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
65.  Маннинен Сакари  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
70.  Хартикайнен Тему  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
81.  Пельтола Юкка  Н 0 + 0 / 2     +1 /-2 да
86.  Савинайнен Вели-Матти  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да

09:14 Хиетанен Юусо 2 мин
14:53 Ландер Антон (Умарк Линус , Фаст Виктор )  30, 4,15,28,58,67 /19, 5,20,27,50,81 1:0 
16:51 Херсли Патрик 2 мин
16:51 Херсли Патрик 2 мин
16:51 Савинайнен Вели-Матти 2 мин
21:32 Кемппайнен Йоонас (Койвисто Миика , Юнттила Юлиус )  19,13,23,38,50,81 /30, 5, 8,10,17,22 1:1 
22:45 Хейсканен Миро 2 мин
25:07 Норман Джон 2 мин
26:10 Толванен Эли 2 мин
32:03 Пельтола Юкка 2 мин
46:05 Линдхольм Пэр 2 мин
48:53 Закриссон Патрик (Франссон Юхан )  30, 5, 8,19,22,25 /19,24,37,50,55,81 2:1 
51:16 Койвисто Миика 2 мин
56:26 Кронвалль Стаффан 2 мин
58:40 Леписте Сами 2 мин
59:55 Меллер Оскар (Умарк Линус )  30, 4, 6,45,58,67 /13,23,27,38,42, 3:1 (пв/бол)
Протокол добавил/вносил изменения:
3525582 18.02.2018 19:31 sss(оригинальный протокол)
3525582 18.02.2018 19:32 sss
3525582 27.02.2018 19:42 sss(оригинальный протокол)