ProSport
30.01.2015Сага 04 (Рига) - Химик 04 (Воскресенск) - 3:2 (1:0; 1:1; 1:1 )
1.  Вецванагс Микус  ВР нет
20.  Залманис Андрис (00:00-45:00) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
10.  Синиченко Сандис   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
12.  Фененко Никс  З 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
14.  Дониньш Кристерс  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
18.  Озолиньш Томс  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
24.  Берзиньш Ренартс  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
9.  Страздиньш Раивис  Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
11.  Качновс Артурс  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
21.  Вецванагс Валтс  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
22.  Вилманис Сандис  Н 1 + 1 / 4     +0 /-0 да
23.  Букартс Роджерс  Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
25.  Свириденко Данила  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
26.  Крумс Эрнестс  Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
28.  Бункус Даниелс  Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
32.  Круминьш Ричардс  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
33.  Эшенвалдс Эндийс   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
1.  Клоберданец Дмитрий  (00:00-44:07 ) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
20.  Кор...  ВР нет
2.  Антонов Александр   А З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
12.  Кустарев Данила   А З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
13.  Асташонок Роман   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
14.  Белов Павел   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
16.  Никонов Арсений   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
21.  Толпегин Антон   З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
4.  Гурленов Дмитрий   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
5.  Забалуев Александр   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
7.  Трусов Данила   Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
8.  Лащенов Арсений   К Н 1 + 1 / 0     +0 /-0 да
10.  Нахаев Иван   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
17.  Занозин Артем   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
19.  Шлыков Егор   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
22.  Королев Антон   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
23.  Пышкин Никита   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
24.  Королев Кирилл   Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
26.  Сиднев Максим   Н 0 + 0 / 2     +0 /-0 да

02:10 Бункус Даниелс (Фененко Никс )   / 1:0 
11:36 Антонов Александр 2 мин
18:38 Вилманис Сандис 2 мин
19:18 Трусов Данила (Лащенов Арсений )   / 1:1 (бол.)
21:57 Вилманис Сандис (Букартс Роджерс )   / 2:1 
26:19 Сиднев Максим 2 мин
28:26 Командный штраф 2 мин
35:10 Вилманис Сандис 2 мин
37:23 Страздиньш Раивис (Вилманис Сандис )   / 3:1 
40:39 Лащенов Арсений   / 3:2 
44:57 Крумс Эрнестс 2 мин
Протокол добавил/вносил изменения:
343928 30.01.2015 21:45 sss(оригинальный протокол)
343928 30.01.2015 22:38 sss