25.03.2014Torpedo 06 (Nizhny Novgorod) - Molot 06 (Perm) - 3:4 (0:2; 0:0; 3:2 )
1.  Alyamovsky Alexander (00:00-42:02 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
20.  Kapitonov Severyan  GK -
3.  Ivanov Stepan  D 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
4.  Shikin Pavel  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Kuznetsky Petr  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Konovalov Vladimir  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Litvinov Kirill  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Grebennikov Ivan  C D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Chalkov Danila  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
6.  Alenin Daniil  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Gorshkov Ivan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
9.  Savelyev Kirill  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
11.  Shokhrin Roman  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
12.  Toft Matvei  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Genin Mikhail  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
14.  Vaulin Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
15.  Mityagin Matvei  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
16.  Korobov Stepan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Turbin Dmitry  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Romanov David  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
1.  Kulyev Arseny (29:40-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
20.  Kalinin Mark (00:00-29:40 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Artemov Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Rekunov Bogdan  D 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
17.  Kachin Matvei  D 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
22.  Gazdaleev Ruslan  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
71.  Salnikov Andrei  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Morozov Savely  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
9.  Chazov Vadim  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
10.  Valukhov Vyacheslav  F 1 + 1 / 1     +0 /-0 +
11.  Otinov Yakov  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Gudkov Nikolai  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
15.  Khudyakov Mark  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Makarov Ivan  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
21.  Bolotov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
77.  Bashkirtsev Mark  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
99.  Kazakov Matvei  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +

02:22 Kachin Matvei 1 мин
06:03 Gudkov Nikolai   / 0:1 
09:16 Makarov Ivan (Valukhov Vyacheslav )   / 0:2 
14:58 Valukhov Vyacheslav 1 мин
26:36 Rekunov Bogdan 1 мин
29:40 Ivanov Stepan 1 мин
30:32 Rekunov Bogdan 1 мин
30:59 Genin Mikhail   / 1:2 (бол.)
34:43 Bashkirtsev Mark (Chazov Vadim )   / 1:3 
35:46 Valukhov Vyacheslav   / 1:4 
37:27 Mityagin Matvei   / 2:4 
41:59 Grebennikov Ivan   / 3:4 
Протокол добавил/вносил изменения:
296134 23.02.2016 19:59 sss