HOCKEY CAMP RUSSIA

Чемпионат Словакии Регулярный чемпионат 10.09.2013 - 04.03.2014

Фильтр по команде: Сезон:10.09.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Дукла (Тренчин) 3:4(Б)
12.09.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Пиештяны 1:2
15.09.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Жилина (Жилина) 2:5
15.09.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныБанска Быстрица (Банска Быстрица) 3:2(OT)
15.09.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Мартин 1:2
15.09.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Нитра (Нитра) 2:0
15.09.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Кошице (Кошице) 1:3
17.09.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Кошице (Кошице) 1:2
17.09.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Попрад (Попрад) 4:2
17.09.2013 17:30 (-2 MSK)МартинЗволен (Зволен) 2:1
17.09.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Скалица (Скалица) 1:3
17.09.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Пиештяны 6:2
18.09.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Скалица (Скалица) 3:1
20.09.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЖилина (Жилина) 1:4
20.09.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Дукла (Тренчин) 6:1
20.09.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:2
20.09.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Мартин 4:2
20.09.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Нитра (Нитра) 2:1
22.09.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Нитра (Нитра) 3:1
22.09.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Мартин 3:1
22.09.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Попрад (Попрад) 5:2
22.09.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Зволен (Зволен) 1:2
22.09.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныСкалица (Скалица) 2:3
24.09.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Словакия(мол.) 3:2
26.09.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Словакия(мол.) 7:3
27.09.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Жилина (Жилина) 4:0
27.09.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Пиештяны 1:2
27.09.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Дукла (Тренчин) 4:1
27.09.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 4:2
27.09.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Мартин 7:0
29.09.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Мартин 3:2
29.09.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Нитра (Нитра) 4:1
29.09.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Кошице (Кошице) 2:5
29.09.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныПопрад (Попрад) 1:2
29.09.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Зволен (Зволен) 2:1
01.10.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Жилина (Жилина) 2:4
01.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Скалица (Скалица) 7:6(OT)
01.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Пиештяны 2:3
01.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Дукла (Тренчин) 3:2(OT)
01.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинБанска Быстрица (Банска Быстрица) 2:1(OT)
02.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Словакия(мол.) 4:2
04.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:4
04.10.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Мартин 3:2(Б)
04.10.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныНитра (Нитра) 3:2(OT)
04.10.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Кошице (Кошице) 2:1
04.10.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Попрад (Попрад) 3:2
06.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Жилина (Жилина) 5:4
06.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Зволен (Зволен) 5:2
06.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Скалица (Скалица) 4:2
06.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинПиештяны 3:2
06.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Дукла (Тренчин) 0:3
08.10.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Нитра (Нитра) 0:4
10.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинСловакия(мол.) 2:4
11.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Дукла (Тренчин) 3:5
11.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Пиештяны 1:2(OT)
11.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинСкалица (Скалица) 5:4(OT)
11.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Зволен (Зволен) 4:1
11.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Попрад (Попрад) 2:1(OT)
13.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Жилина (Жилина) 4:3
13.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Нитра (Нитра) 0:1(OT)
13.10.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Мартин 3:4(Б)
13.10.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 3:4
13.10.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныДукла (Тренчин) 1:2
15.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Пиештяны 0:1
15.10.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Скалица (Скалица) 1:3
15.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Зволен (Зволен) 2:1
15.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинПопрад (Попрад) 0:3
15.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Кошице (Кошице) 3:2
16.10.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 2:4
17.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Словакия(мол.) 9:0
18.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Жилина (Жилина) 5:3
18.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинКошице (Кошице) 1:3
18.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 2:3
18.10.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Дукла (Тренчин) 2:1
18.10.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Пиештяны 2:3
20.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Скалица (Скалица) 5:3
20.10.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЗволен (Зволен) 5:4(Б)
20.10.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Попрад (Попрад) 3:1
20.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Кошице (Кошице) 4:3
20.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинНитра (Нитра) 1:5
22.10.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Словакия(мол.) 2:3(OT)
24.10.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныСловакия(мол.) 1:2
25.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинЖилина (Жилина) 4:1
25.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 5:3
25.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Дукла (Тренчин) 2:1
25.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Пиештяны 6:4
25.10.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Скалица (Скалица) 2:4
27.10.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Зволен (Зволен) 4:3(OT)
27.10.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Попрад (Попрад) 3:4
27.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Пиештяны 4:2
27.10.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Нитра (Нитра) 4:3(OT)
27.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Мартин 3:1
29.10.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Жилина (Жилина) 4:3(OT)
29.10.2013 17:30 (-2 MSK)МартинДукла (Тренчин) 3:1
29.10.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Пиештяны 2:0
29.10.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Скалица (Скалица) 6:4
29.10.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Зволен (Зволен) 4:3(Б)
30.10.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Словакия(мол.) 6:0
01.11.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Попрад (Попрад) 2:5
01.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Кошице (Кошице) 3:1
01.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Нитра (Нитра) 2:7
01.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныМартин 4:1
01.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 0:5
03.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Жилина (Жилина) 3:1
03.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныБанска Быстрица (Банска Быстрица) 4:3(Б)
03.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Мартин 1:2(Б)
03.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Нитра (Нитра) 4:0
03.11.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Попрад (Попрад) 5:0
12.11.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Попрад (Попрад) 2:6
13.11.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Кошице (Кошице) 1:3
13.11.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Попрад (Попрад) 4:2
13.11.2013 17:30 (-2 MSK)МартинЗволен (Зволен) 2:3(OT)
13.11.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Скалица (Скалица) 2:0
13.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Пиештяны 0:3
15.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЖилина (Жилина) 7:2
15.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Дукла (Тренчин) 3:2
15.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 8:0
15.11.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Мартин 4:2
15.11.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Кошице (Кошице) 4:0
17.11.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Нитра (Нитра) 3:5
17.11.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Попрад (Попрад) 2:0
17.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Зволен (Зволен) 4:3(Б)
17.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныСкалица (Скалица) 1:2
17.11.2013 17:30 (-2 MSK)МартинКошице (Кошице) 3:2
19.11.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Кошице (Кошице) 0:6
21.11.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Словакия(мол.) 4:5(Б)
22.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Жилина (Жилина) 3:2
22.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Пиештяны 1:5
22.11.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Дукла (Тренчин) 5:4(OT)
22.11.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 4:1
22.11.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Мартин 3:1
24.11.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Мартин 4:1
24.11.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Нитра (Нитра) 4:3
24.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Кошице (Кошице) 3:4
24.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныПопрад (Попрад) 3:1
24.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Зволен (Зволен) 2:3(Б)
26.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Жилина (Жилина) 3:5
26.11.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Скалица (Скалица) 3:1
26.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныКошице (Кошице) 1:5
26.11.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Дукла (Тренчин) 2:3(Б)
26.11.2013 17:30 (-2 MSK)МартинБанска Быстрица (Банска Быстрица) 4:2
27.11.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Мартин 3:4(Б)
29.11.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 0:6
29.11.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Мартин 1:3
29.11.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныНитра (Нитра) 3:2(Б)
29.11.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Кошице (Кошице) 2:4
29.11.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Попрад (Попрад) 3:2(Б)
01.12.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Жилина (Жилина) 7:1
01.12.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Зволен (Зволен) 0:1
01.12.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Скалица (Скалица)10:2
01.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинПиештяны 2:1(Б)
01.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Дукла (Тренчин) 2:1(OT)
03.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Словакия(мол.) 2:3(OT)
05.12.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Жилина (Жилина) 2:1(Б)
06.12.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Кошице (Кошице) 0:3
06.12.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Дукла (Тренчин) 0:4
06.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Пиештяны 4:6
06.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинСкалица (Скалица) 2:1
06.12.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Зволен (Зволен) 4:1
08.12.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Жилина (Жилина) 5:0
08.12.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Нитра (Нитра) 1:2(Б)
08.12.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Мартин 5:2
08.12.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 5:4
08.12.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныДукла (Тренчин) 3:4(Б)
10.12.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Пиештяны 3:4(Б)
10.12.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Скалица (Скалица) 4:5
10.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Зволен (Зволен) 1:6
10.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинПопрад (Попрад) 1:2(Б)
10.12.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Нитра (Нитра) 4:3
12.12.2013 17:30 (-2 MSK)Словакия(мол.)Зволен (Зволен) 1:5
13.12.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Жилина (Жилина) 7:0
13.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинКошице (Кошице) 0:1(Б)
13.12.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 6:5(OT)
13.12.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Дукла (Тренчин) 2:3(Б)
13.12.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Пиештяны 2:3(Б)
15.12.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Скалица (Скалица) 5:7
15.12.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЗволен (Зволен) 1:2(OT)
15.12.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Попрад (Попрад) 7:4
15.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Кошице (Кошице) 2:4
15.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинНитра (Нитра) 3:1
28.12.2013 17:30 (-2 MSK)МартинЖилина (Жилина) 3:4(Б)
28.12.2013 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:4
28.12.2013 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Дукла (Тренчин) 3:2(Б)
28.12.2013 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Пиештяны 3:5
28.12.2013 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Скалица (Скалица) 5:4
30.12.2013 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Зволен (Зволен) 3:4(OT)
30.12.2013 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Попрад (Попрад) 2:4
30.12.2013 17:30 (-2 MSK)ПиештяныКошице (Кошице) 1:5
30.12.2013 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Нитра (Нитра) 2:5
30.12.2013 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Мартин 4:3
03.01.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Жилина (Жилина) 4:0
03.01.2014 17:30 (-2 MSK)МартинДукла (Тренчин) 1:3
03.01.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Пиештяны 3:1
03.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Скалица (Скалица) 3:2
03.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Зволен (Зволен) 3:2
05.01.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Попрад (Попрад) 4:1
05.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Кошице (Кошице) 1:3
05.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Нитра (Нитра) 0:7
05.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныМартин 3:1
05.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 2:1
07.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Жилина (Жилина) 2:3
07.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныБанска Быстрица (Банска Быстрица) 0:2
07.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Мартин 4:2
07.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Нитра (Нитра) 0:3
07.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Кошице (Кошице) 1:2(OT)
10.01.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Кошице (Кошице) 3:2
10.01.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Попрад (Попрад) 3:2(OT)
10.01.2014 17:30 (-2 MSK)МартинЗволен (Зволен) 3:2
10.01.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Скалица (Скалица) 6:3
10.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Пиештяны 1:3
12.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЖилина (Жилина) 3:0
12.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Дукла (Тренчин) 4:3
12.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 4:1
12.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Мартин 4:3
12.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Нитра (Нитра) 2:5
17.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Мартин 5:2
17.01.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Нитра (Нитра) 2:3
17.01.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Попрад (Попрад) 1:4
17.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Зволен (Зволен) 3:1
17.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныСкалица (Скалица) 3:2
19.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Жилина (Жилина) 5:6
19.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Пиештяны 3:8
19.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Дукла (Тренчин) 5:4(OT)
19.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 2:4
19.01.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Мартин 5:3
21.01.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Мартин 3:1
21.01.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Нитра (Нитра) 4:1
21.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Кошице (Кошице) 1:3
21.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныПопрад (Попрад) 1:0
21.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Зволен (Зволен) 3:4(Б)
24.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Жилина (Жилина) 7:2
24.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Скалица (Скалица) 6:0
24.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Пиештяны 4:2
24.01.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Дукла (Тренчин) 4:2
24.01.2014 17:30 (-2 MSK)МартинБанска Быстрица (Банска Быстрица) 5:3
26.01.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:4
26.01.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Мартин 5:2
26.01.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныНитра (Нитра) 3:5
26.01.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Кошице (Кошице) 2:1
26.01.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Попрад (Попрад) 2:1
31.01.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Жилина (Жилина) 5:0
31.01.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Зволен (Зволен) 2:0
31.01.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Скалица (Скалица) 4:3(OT)
31.01.2014 17:30 (-2 MSK)МартинПиештяны 1:2(Б)
31.01.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Дукла (Тренчин) 5:3
02.02.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Дукла (Тренчин) 6:4
02.02.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Пиештяны 2:3
02.02.2014 17:30 (-2 MSK)МартинСкалица (Скалица) 2:4
02.02.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Зволен (Зволен) 1:0
02.02.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Попрад (Попрад) 4:0
09.02.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Жилина (Жилина) 4:3
09.02.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Нитра (Нитра) 1:3
09.02.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Мартин 1:3
09.02.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:3
09.02.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныДукла (Тренчин) 4:3(Б)
11.02.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Пиештяны 4:1
11.02.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Скалица (Скалица) 5:6(Б)
11.02.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Зволен (Зволен) 7:1
11.02.2014 17:30 (-2 MSK)МартинПопрад (Попрад) 4:1
11.02.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Кошице (Кошице) 0:1
14.02.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Жилина (Жилина) 9:2
14.02.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Мартин 3:2
14.02.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 2:3
14.02.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Дукла (Тренчин) 1:2
14.02.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Пиештяны 3:1
20.02.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Скалица (Скалица) 3:5
20.02.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныЗволен (Зволен) 3:2
20.02.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Попрад (Попрад) 3:4(OT)
20.02.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Кошице (Кошице) 2:6
20.02.2014 17:30 (-2 MSK)МартинНитра (Нитра) 0:5
25.02.2014 17:30 (-2 MSK)МартинЖилина (Жилина) 3:4(OT)
25.02.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 1:2(Б)
25.02.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Дукла (Тренчин) 4:1
25.02.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Пиештяны 6:3
25.02.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Скалица (Скалица) 3:6
28.02.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Зволен (Зволен) 4:3(Б)
28.02.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Попрад (Попрад) 5:3
28.02.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныКошице (Кошице) 0:1
28.02.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Нитра (Нитра) 2:4
28.02.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Мартин 1:2(Б)
02.03.2014 17:30 (-2 MSK)Банска Быстрица (Банска Быстрица)Жилина (Жилина) 5:1
02.03.2014 17:30 (-2 MSK)МартинДукла (Тренчин) 2:1
02.03.2014 17:30 (-2 MSK)Нитра (Нитра)Пиештяны 3:4(Б)
02.03.2014 17:30 (-2 MSK)Кошице (Кошице)Скалица (Скалица) 5:2
02.03.2014 17:30 (-2 MSK)Попрад (Попрад)Зволен (Зволен) 4:0
04.03.2014 17:30 (-2 MSK)Жилина (Жилина)Попрад (Попрад) 1:2
04.03.2014 17:30 (-2 MSK)Зволен (Зволен)Кошице (Кошице) 2:1
04.03.2014 17:30 (-2 MSK)Скалица (Скалица)Нитра (Нитра) 2:1
04.03.2014 17:30 (-2 MSK)ПиештяныМартин 4:2
04.03.2014 17:30 (-2 MSK)Дукла (Тренчин)Банска Быстрица (Банска Быстрица) 0:5

Таблица
МКомандаИВВ(ОТ)НП(ОТ)ПШО
1Кошице (Кошице)563940013174 -  98125
2Нитра (Нитра)563250712192 - 114113
3Банска Быстрица (Банска Быстрица)562930717167 - 142100
4Пиештяны5621110321147 - 13988
5Попрад (Попрад)562270621167 - 15386
6Скалица (Скалица)562410724168 - 18681
7Зволен (Зволен)561760726138 - 15370
8Мартин561570727120 - 16166
9Дукла (Тренчин)561370927142 - 17462
10Жилина (Жилина)561640432145 - 20460
11Словакия(мол.)20340211 41 -  7719
      Лучшие       Размещение статистики на сайте

Протоколы по турниру можно передавать на ящик protocol@r-hockey.ru