HOCKEY CAMP RUSSIA

Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 18.09.2006 - 26.02.2007

Фильтр по команде: Сезон:18.09.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Брюнес (Евле) 3:3
18.09.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Лулео (Лулео) 4:3
18.09.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Фрелунда (Гетеборг) 5:2
19.09.2006 ??:??Тимро (Тимро)МоДо (Эрншельдсвик) 3:0
19.09.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Мальме (Мальме) 3:2
19.09.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Мура (Мура) 5:2
21.09.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Юргорден (Стокгольм) 3:3
21.09.2006 ??:??Мура (Мура)Ферьестад (Карлстад) 4:4
21.09.2006 ??:??Лулео (Лулео)Шеллефтео (Шеллефтео) 5:3
21.09.2006 ??:??Брюнес (Евле)ХВ71 (Йончепинг) 2:0
21.09.2006 ??:??Мальме (Мальме)Тимро (Тимро) 1:2(OT)
21.09.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Линчепинг (Линчепинг) 1:0
23.09.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Мура (Мура) 3:5
23.09.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Фрелунда (Гетеборг) 4:4
23.09.2006 ??:??Мальме (Мальме)МоДо (Эрншельдсвик) 3:5
24.09.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Линчепинг (Линчепинг) 6:2
25.09.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Мура (Мура) 3:5
25.09.2006 ??:??Лулео (Лулео)Тимро (Тимро) 1:2
26.09.2006 ??:??Брюнес (Евле)Мальме (Мальме) 3:0
26.09.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Шеллефтео (Шеллефтео) 2:3
26.09.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Юргорден (Стокгольм) 4:2
28.09.2006 ??:??Тимро (Тимро)Мура (Мура) 4:2
28.09.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)ХВ71 (Йончепинг) 1:6
28.09.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Линчепинг (Линчепинг) 3:2
28.09.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Юргорден (Стокгольм) 3:2
28.09.2006 ??:??Брюнес (Евле)МоДо (Эрншельдсвик) 4:3(OT)
28.09.2006 ??:??Мальме (Мальме)Лулео (Лулео) 2:3
30.09.2006 ??:??Тимро (Тимро)Брюнес (Евле) 3:1
30.09.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Лулео (Лулео) 4:5(OT)
30.09.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Мальме (Мальме) 4:1
30.09.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Фрелунда (Гетеборг) 4:6
02.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Ферьестад (Карлстад) 4:3(OT)
02.10.2006 ??:??Мура (Мура)Мальме (Мальме) 3:0
03.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Тимро (Тимро) 1:2
03.10.2006 ??:??Лулео (Лулео)Брюнес (Евле) 0:4
03.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Шеллефтео (Шеллефтео) 3:4
05.10.2006 ??:??Тимро (Тимро)Линчепинг (Линчепинг) 4:2
05.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Юргорден (Стокгольм) 3:3
05.10.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Ферьестад (Карлстад) 3:4
05.10.2006 ??:??Лулео (Лулео)МоДо (Эрншельдсвик) 5:1
05.10.2006 ??:??Брюнес (Евле)Мура (Мура) 1:3
05.10.2006 ??:??Мальме (Мальме)Фрелунда (Гетеборг) 3:3
07.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)ХВ71 (Йончепинг) 4:1
07.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Тимро (Тимро) 3:1
07.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Брюнес (Евле) 2:2
07.10.2006 ??:??Мура (Мура)Лулео (Лулео) 1:3
07.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Шеллефтео (Шеллефтео) 5:2
09.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Тимро (Тимро) 2:5
09.10.2006 ??:??Брюнес (Евле)Ферьестад (Карлстад) 5:2
09.10.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Мальме (Мальме) 5:0
10.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)МоДо (Эрншельдсвик) 1:2
10.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Мура (Мура) 4:2
10.10.2006 ??:??Лулео (Лулео)Юргорден (Стокгольм) 3:1
12.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Ферьестад (Карлстад) 6:3
12.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Брюнес (Евле) 3:2(OT)
14.10.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Тимро (Тимро) 1:2
14.10.2006 ??:??Мальме (Мальме)Ферьестад (Карлстад) 3:0
14.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Лулео (Лулео) 3:1
14.10.2006 ??:??Мура (Мура)Фрелунда (Гетеборг) 2:3
14.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)ХВ71 (Йончепинг) 3:4
16.10.2006 ??:??Мура (Мура)Юргорден (Стокгольм) 5:1
16.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Лулео (Лулео) 5:1
16.10.2006 ??:??Мальме (Мальме)ХВ71 (Йончепинг) 1:1
17.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Линчепинг (Линчепинг) 1:3
17.10.2006 ??:??Брюнес (Евле)Шеллефтео (Шеллефтео) 6:5(OT)
17.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Тимро (Тимро) 1:3
19.10.2006 ??:??Тимро (Тимро)Мальме (Мальме) 5:3
19.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Брюнес (Евле) 3:2(OT)
19.10.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Лулео (Лулео) 3:1
19.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Мура (Мура) 4:3(OT)
19.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Фрелунда (Гетеборг) 2:0
19.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)МоДо (Эрншельдсвик) 4:2
21.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Юргорден (Стокгольм) 2:1
21.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Ферьестад (Карлстад) 3:0
21.10.2006 ??:??Мура (Мура)Шеллефтео (Шеллефтео) 1:2
21.10.2006 ??:??Лулео (Лулео)ХВ71 (Йончепинг) 5:6
21.10.2006 ??:??Брюнес (Евле)Тимро (Тимро) 4:3
21.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Мальме (Мальме) 3:2(OT)
23.10.2006 ??:??Тимро (Тимро)Лулео (Лулео) 2:2
23.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Мура (Мура) 3:0
23.10.2006 ??:??Мальме (Мальме)Брюнес (Евле) 5:1
24.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Линчепинг (Линчепинг) 3:1
24.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)МоДо (Эрншельдсвик) 3:1
26.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Ферьестад (Карлстад) 2:2
26.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Шеллефтео (Шеллефтео) 4:0
26.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Фрелунда (Гетеборг) 2:1
26.10.2006 ??:??Мура (Мура)Тимро (Тимро) 1:2
26.10.2006 ??:??Лулео (Лулео)Мальме (Мальме) 3:1
26.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Брюнес (Евле) 3:3
28.10.2006 ??:??Тимро (Тимро)Фрелунда (Гетеборг) 4:1
28.10.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Линчепинг (Линчепинг) 4:3
28.10.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Юргорден (Стокгольм) 0:2
28.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)МоДо (Эрншельдсвик) 1:2
28.10.2006 ??:??Брюнес (Евле)Лулео (Лулео) 5:3
28.10.2006 ??:??Мальме (Мальме)Мура (Мура) 0:3
30.10.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Шеллефтео (Шеллефтео) 4:0
30.10.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Тимро (Тимро) 4:1
30.10.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Лулео (Лулео) 1:0
30.10.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)ХВ71 (Йончепинг) 3:4
31.10.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Мальме (Мальме) 4:3(OT)
31.10.2006 ??:??Мура (Мура)Брюнес (Евле) 1:4
02.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)Юргорден (Стокгольм) 4:0
02.11.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Ферьестад (Карлстад) 3:2
02.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)МоДо (Эрншельдсвик) 2:1(OT)
02.11.2006 ??:??Лулео (Лулео)Мура (Мура) 9:5
02.11.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Брюнес (Евле) 2:2
02.11.2006 ??:??Мальме (Мальме)Линчепинг (Линчепинг) 1:2(OT)
04.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)ХВ71 (Йончепинг) 0:3
04.11.2006 ??:??Мура (Мура)Линчепинг (Линчепинг) 1:2
04.11.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Фрелунда (Гетеборг) 6:1
04.11.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Брюнес (Евле) 6:3
05.11.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Лулео (Лулео) 3:3
14.11.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)ХВ71 (Йончепинг) 1:1
14.11.2006 ??:??Мальме (Мальме)Шеллефтео (Шеллефтео) 1:3
14.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)Ферьестад (Карлстад) 4:2
16.11.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Шеллефтео (Шеллефтео) 6:2
16.11.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Тимро (Тимро) 3:1
16.11.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Мальме (Мальме) 2:5
16.11.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Брюнес (Евле) 1:2
16.11.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Лулео (Лулео) 4:0
16.11.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Мура (Мура) 6:2
18.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)Шеллефтео (Шеллефтео) 1:3
18.11.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)МоДо (Эрншельдсвик) 2:1
18.11.2006 ??:??Мура (Мура)Фрелунда (Гетеборг) 5:3
18.11.2006 ??:??Лулео (Лулео)Линчепинг (Линчепинг) 4:2
18.11.2006 ??:??Брюнес (Евле)Юргорден (Стокгольм) 3:3
18.11.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Мальме (Мальме) 4:3(OT)
20.11.2006 ??:??Мальме (Мальме)Ферьестад (Карлстад) 2:6
20.11.2006 ??:??Лулео (Лулео)Юргорден (Стокгольм) 4:2
20.11.2006 ??:??Брюнес (Евле)Тимро (Тимро) 4:3(OT)
21.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Мура (Мура) 2:1(OT)
21.11.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Фрелунда (Гетеборг) 6:2
21.11.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)ХВ71 (Йончепинг) 6:8
23.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)Линчепинг (Линчепинг) 4:3(OT)
23.11.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Лулео (Лулео) 3:2(OT)
23.11.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Мальме (Мальме) 4:3(OT)
23.11.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)МоДо (Эрншельдсвик) 6:3
23.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Фрелунда (Гетеборг) 5:2
23.11.2006 ??:??Мура (Мура)Брюнес (Евле) 4:2
25.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Ферьестад (Карлстад) 1:5
25.11.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)МоДо (Эрншельдсвик) 2:4
25.11.2006 ??:??Мальме (Мальме)ХВ71 (Йончепинг) 2:0
25.11.2006 ??:??Лулео (Лулео)Тимро (Тимро) 5:2
25.11.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Брюнес (Евле) 1:2(OT)
25.11.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Мура (Мура) 5:2
27.11.2006 ??:??Тимро (Тимро)Мальме (Мальме) 5:2
27.11.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)МоДо (Эрншельдсвик) 1:2
27.11.2006 ??:??Мура (Мура)Линчепинг (Линчепинг) 2:2
28.11.2006 ??:??Брюнес (Евле)Лулео (Лулео) 2:5
28.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Юргорден (Стокгольм) 3:1
28.11.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Фрелунда (Гетеборг) 2:4
30.11.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)ХВ71 (Йончепинг) 1:6
30.11.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Тимро (Тимро) 8:1
30.11.2006 ??:??Мальме (Мальме)Брюнес (Евле) 1:1
30.11.2006 ??:??Лулео (Лулео)Линчепинг (Линчепинг) 2:3
30.11.2006 ??:??Мура (Мура)Ферьестад (Карлстад) 1:3
30.11.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Юргорден (Стокгольм) 5:1
02.12.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Мальме (Мальме) 3:3
02.12.2006 ??:??Брюнес (Евле)МоДо (Эрншельдсвик) 3:3
02.12.2006 ??:??Тимро (Тимро)Шеллефтео (Шеллефтео) 3:6
02.12.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Фрелунда (Гетеборг) 4:5
02.12.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Ферьестад (Карлстад) 4:5(OT)
02.12.2006 ??:??Лулео (Лулео)Мура (Мура) 4:5
04.12.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Брюнес (Евле) 3:3
04.12.2006 ??:??Мальме (Мальме)Лулео (Лулео) 3:5
04.12.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Мура (Мура) 6:0
04.12.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Тимро (Тимро) 4:1
05.12.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Линчепинг (Линчепинг) 5:2
05.12.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)ХВ71 (Йончепинг) 2:5
07.12.2006 ??:??Лулео (Лулео)МоДо (Эрншельдсвик) 2:5
07.12.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Шеллефтео (Шеллефтео) 3:2(OT)
07.12.2006 ??:??Брюнес (Евле)Фрелунда (Гетеборг) 3:1
07.12.2006 ??:??Тимро (Тимро)Ферьестад (Карлстад) 3:3
07.12.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Юргорден (Стокгольм) 5:1
07.12.2006 ??:??Мура (Мура)Мальме (Мальме) 2:3
09.12.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)МоДо (Эрншельдсвик) 2:2
09.12.2006 ??:??Тимро (Тимро)Мура (Мура) 1:3
09.12.2006 ??:??Брюнес (Евле)ХВ71 (Йончепинг) 4:5
09.12.2006 ??:??Лулео (Лулео)Ферьестад (Карлстад) 2:1(OT)
10.12.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Линчепинг (Линчепинг) 4:4
11.12.2006 ??:??Мальме (Мальме)Фрелунда (Гетеборг) 1:4
19.12.2006 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Лулео (Лулео) 2:2
19.12.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Мальме (Мальме) 3:2
19.12.2006 ??:??Мура (Мура)ХВ71 (Йончепинг) 7:2
19.12.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Тимро (Тимро) 6:1
19.12.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Брюнес (Евле) 4:1
19.12.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Линчепинг (Линчепинг) 5:0
21.12.2006 ??:??Мальме (Мальме)Шеллефтео (Шеллефтео) 4:2
21.12.2006 ??:??Лулео (Лулео)Фрелунда (Гетеборг) 6:3
21.12.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Ферьестад (Карлстад) 2:5
21.12.2006 ??:??Брюнес (Евле)Юргорден (Стокгольм) 4:1
21.12.2006 ??:??Тимро (Тимро)ХВ71 (Йончепинг) 6:6
21.12.2006 ??:??Мура (Мура)МоДо (Эрншельдсвик) 3:2
27.12.2006 ??:??Тимро (Тимро)Брюнес (Евле) 2:3
27.12.2006 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Линчепинг (Линчепинг) 3:3
27.12.2006 ??:??Юргорден (Стокгольм)Лулео (Лулео) 2:1
27.12.2006 ??:??Ферьестад (Карлстад)Мальме (Мальме) 3:3
27.12.2006 ??:??Фрелунда (Гетеборг)МоДо (Эрншельдсвик) 4:2
29.12.2006 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Ферьестад (Карлстад) 3:2
29.12.2006 ??:??Мальме (Мальме)Юргорден (Стокгольм) 2:5
29.12.2006 ??:??Лулео (Лулео)ХВ71 (Йончепинг) 4:5
29.12.2006 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Тимро (Тимро) 3:0
02.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Линчепинг (Линчепинг) 3:5
02.01.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Мальме (Мальме) 0:3
02.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Юргорден (Стокгольм) 3:0
02.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Шеллефтео (Шеллефтео) 3:4(OT)
02.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Мура (Мура) 1:2
04.01.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Шеллефтео (Шеллефтео) 2:0
04.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)ХВ71 (Йончепинг) 1:4
04.01.2007 ??:??Мальме (Мальме)Тимро (Тимро) 0:3
04.01.2007 ??:??Лулео (Лулео)Брюнес (Евле) 1:2
04.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Мура (Мура) 7:2
04.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Ферьестад (Карлстад) 2:4
06.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Лулео (Лулео) 4:1
06.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)МоДо (Эрншельдсвик) 3:2
06.01.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)ХВ71 (Йончепинг) 3:2(OT)
06.01.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Фрелунда (Гетеборг) 3:2(OT)
06.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Мура (Мура) 6:3
06.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Мальме (Мальме) 3:0
08.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Брюнес (Евле) 3:4
08.01.2007 ??:??Мура (Мура)Лулео (Лулео) 3:3
08.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)ХВ71 (Йончепинг) 3:2
09.01.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Тимро (Тимро) 2:3
09.01.2007 ??:??Мальме (Мальме)Линчепинг (Линчепинг) 8:3
09.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Юргорден (Стокгольм) 2:5
11.01.2007 ??:??Лулео (Лулео)Мальме (Мальме) 6:2
11.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)МоДо (Эрншельдсвик) 1:6
11.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Шеллефтео (Шеллефтео) 6:0
11.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)Фрелунда (Гетеборг) 5:1
11.01.2007 ??:??Мура (Мура)Юргорден (Стокгольм) 3:5
13.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Мура (Мура) 3:1
13.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)Лулео (Лулео) 2:3(OT)
13.01.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Мальме (Мальме) 4:1
15.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Лулео (Лулео) 2:4
15.01.2007 ??:??Мальме (Мальме)Мура (Мура) 3:1
16.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Тимро (Тимро) 3:1
16.01.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Линчепинг (Линчепинг) 3:1
16.01.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)ХВ71 (Йончепинг) 1:3
16.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Фрелунда (Гетеборг) 1:0
18.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Шеллефтео (Шеллефтео) 5:0
18.01.2007 ??:??Лулео (Лулео)Ферьестад (Карлстад) 6:4
18.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Юргорден (Стокгольм) 2:3(OT)
18.01.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Брюнес (Евле) 1:3
18.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Мальме (Мальме) 5:3
18.01.2007 ??:??Мура (Мура)Тимро (Тимро) 4:0
20.01.2007 ??:??Мальме (Мальме)МоДо (Эрншельдсвик) 3:1
20.01.2007 ??:??Лулео (Лулео)Шеллефтео (Шеллефтео) 2:3
20.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Фрелунда (Гетеборг) 2:7
20.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Ферьестад (Карлстад) 1:4
20.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)Юргорден (Стокгольм) 5:0
20.01.2007 ??:??Мура (Мура)ХВ71 (Йончепинг) 1:1
22.01.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Мальме (Мальме) 4:2
22.01.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Тимро (Тимро) 5:0
22.01.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Брюнес (Евле) 3:3
23.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Мура (Мура) 3:0
23.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Линчепинг (Линчепинг) 5:2
23.01.2007 ??:??Лулео (Лулео)Фрелунда (Гетеборг) 2:5
25.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Шеллефтео (Шеллефтео) 5:2
25.01.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Ферьестад (Карлстад) 3:4(OT)
25.01.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Лулео (Лулео) 2:5
27.01.2007 ??:??Брюнес (Евле)Линчепинг (Линчепинг) 3:3
27.01.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)МоДо (Эрншельдсвик) 2:1
27.01.2007 ??:??Мура (Мура)Ферьестад (Карлстад) 3:2
27.01.2007 ??:??Мальме (Мальме)Фрелунда (Гетеборг) 3:8
27.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)Шеллефтео (Шеллефтео) 1:2(OT)
27.01.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Лулео (Лулео) 5:3
29.01.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Мура (Мура) 0:3
29.01.2007 ??:??Тимро (Тимро)ХВ71 (Йончепинг) 1:1
30.01.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Юргорден (Стокгольм) 4:3
30.01.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Брюнес (Евле) 2:1
01.02.2007 ??:??Лулео (Лулео)МоДо (Эрншельдсвик) 3:0
01.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)Ферьестад (Карлстад) 2:2
01.02.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Фрелунда (Гетеборг) 4:2
01.02.2007 ??:??Мура (Мура)Шеллефтео (Шеллефтео) 6:4
01.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)Тимро (Тимро) 1:2(OT)
03.02.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Юргорден (Стокгольм) 3:2
03.02.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Брюнес (Евле) 2:2
03.02.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Лулео (Лулео) 8:3
03.02.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Линчепинг (Линчепинг) 3:2(OT)
03.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)ХВ71 (Йончепинг) 4:5(OT)
03.02.2007 ??:??Тимро (Тимро)Мура (Мура) 1:1
13.02.2007 ??:??Мура (Мура)Шеллефтео (Шеллефтео) 4:2
13.02.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Линчепинг (Линчепинг) 1:2
13.02.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Ферьестад (Карлстад) 0:6
13.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)Юргорден (Стокгольм) 1:3
15.02.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Ферьестад (Карлстад) 3:4(OT)
15.02.2007 ??:??Лулео (Лулео)Фрелунда (Гетеборг) 4:1
15.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)Шеллефтео (Шеллефтео) 5:4(OT)
15.02.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Тимро (Тимро) 2:1
15.02.2007 ??:??Мура (Мура)Мальме (Мальме) 4:3
15.02.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)МоДо (Эрншельдсвик) 3:0
17.02.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Лулео (Лулео) 3:2
17.02.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Линчепинг (Линчепинг) 5:1
17.02.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)МоДо (Эрншельдсвик) 5:2
17.02.2007 ??:??Мура (Мура)ХВ71 (Йончепинг) 3:0
17.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)Юргорден (Стокгольм) 3:1
17.02.2007 ??:??Тимро (Тимро)Брюнес (Евле) 1:0
19.02.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Шеллефтео (Шеллефтео) 6:2
19.02.2007 ??:??Лулео (Лулео)Тимро (Тимро) 3:5
19.02.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Мура (Мура) 5:3
19.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)Мальме (Мальме) 3:2(OT)
20.02.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Ферьестад (Карлстад) 5:5
20.02.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Фрелунда (Гетеборг) 7:4
22.02.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)МоДо (Эрншельдсвик) 5:4(OT)
22.02.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)ХВ71 (Йончепинг) 4:4
22.02.2007 ??:??Мура (Мура)Брюнес (Евле) 4:2
22.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)Лулео (Лулео) 2:4
22.02.2007 ??:??Тимро (Тимро)Линчепинг (Линчепинг) 0:2
24.02.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Шеллефтео (Шеллефтео) 9:0
24.02.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Тимро (Тимро) 5:3
24.02.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Мальме (Мальме) 4:0
24.02.2007 ??:??Лулео (Лулео)Мура (Мура) 2:1(OT)
24.02.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Фрелунда (Гетеборг) 2:8
26.02.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)Фрелунда (Гетеборг) 2:8
26.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)ХВ71 (Йончепинг) 1:3
26.02.2007 ??:??Юргорден (Стокгольм)Лулео (Лулео) 2:1(OT)
26.02.2007 ??:??Мура (Мура)Линчепинг (Линчепинг) 1:1
26.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)МоДо (Эрншельдсвик) 3:3
28.02.2007 ??:??Тимро (Тимро)Ферьестад (Карлстад) 1:0(OT)
28.02.2007 ??:??Шеллефтео (Шеллефтео)ХВ71 (Йончепинг) 3:0
28.02.2007 ??:??Мура (Мура)МоДо (Эрншельдсвик) 5:2
28.02.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Лулео (Лулео) 4:5(OT)
28.02.2007 ??:??Брюнес (Евле)Линчепинг (Линчепинг) 0:2
28.02.2007 ??:??Мальме (Мальме)Юргорден (Стокгольм) 1:2
02.03.2007 ??:??ХВ71 (Йончепинг)Шеллефтео (Шеллефтео) 3:1
02.03.2007 ??:??Фрелунда (Гетеборг)Тимро (Тимро) 2:1
02.03.2007 ??:??Ферьестад (Карлстад)Мальме (Мальме) 3:1
02.03.2007 ??:??МоДо (Эрншельдсвик)Мура (Мура) 1:3
02.03.2007 ??:??Линчепинг (Линчепинг)Юргорден (Стокгольм) 4:2
02.03.2007 ??:??Лулео (Лулео)Брюнес (Евле) 4:3

Таблица
МКомандаИВВ(ОТ)НП(ОТ)ПШО
1Ферьестад (Карлстад)552657413197 - 14599
2ХВ71 (Йончепинг)552539315170 - 15093
3МоДо (Эрншельдсвик)552434321159 - 14085
4Линчепинг (Линчепинг)552227519151 - 15382
5Тимро (Тимро)552245321129 - 13682
6Брюнес (Евле)5518612217146 - 13780
7Лулео (Лулео)552154223171 - 16379
8Мура (Мура)552306323147 - 15578
9Фрелунда (Гетеборг)552216224167 - 16276
10Юргорден (Стокгольм)551958122146 - 14876
11Шеллефтео (Шеллефтео)551864324139 - 17873
12Мальме (Мальме)551106929119 - 17448
      Лучшие       Размещение статистики на сайте

Протоколы по турниру можно передавать на ящик protocol@r-hockey.ru

Results
Statistics
Players