[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить

Face to Face Планета Хоккея
Keysport
22.01.2015Gubernia 06 (Zhukov) - Vityaz 06 (Chekhov) - 8:1 (0:1; 4:0; 4:0 )
72.  Grechnev Matvei (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Dmitriev Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Solotskikh Semen  D 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
15.  Golubev Yegor  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
32.  Nedomerko Alexander  D 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
35.  Shevtsov Andrei  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
71.  Ozerov Vyacheslav  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Oniskiv Bogdan  F 1 + 0 / 1     +0 /-0 +
11.  Kirakosyan Georgy  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Novikov Danila  F 1 + 1 / 1     +0 /-0 +
40.  Gonchar Ivan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Primak Georgy  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
54.  Kulizhnikov Yegor  F 1 + 1 / 0     +0 /-0 +
77.  Shulga Vladimir  F 2 + 1 / 0     +0 /-0 +
95.  Borodko Ivan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
96.  Ponomareva Kseniya  F 2 + 0 / 3     +0 /-0 +
20.  Fialkovich Daniil (00:00-30:00 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
45.  Seliverstov Matvei (30:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Kutilin Andrei  D 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
37.  Alexeev Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
49.  Dronov Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
77.  Cherny Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Peshekhonov Mikhail  F 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
10.  Kostylev Ilya  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
12.  Uzhvak Pavel  F 0 + 0 / 3     +0 /-0 +
15.  Vorontsov Daniil  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Stepanov Stepan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Bikazov Dmitry  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
23.  Ulanovsky Kirill  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Kostin Nikita  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
69.  Stepanov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
78.  Sopko Timofei  F 1 + 0 / 1     +0 /-0 +

04:15 Kutilin Andrei 1 мин
05:17 Peshekhonov Mikhail 1 мин
09:48 Ponomareva Kseniya 1 мин
09:52 Sopko Timofei   / 0:1 
10:02 Solotskikh Semen 1 мин
11:12 Uzhvak Pavel 1 мин
13:44 Sopko Timofei 1 мин
15:26 Ponomareva Kseniya 1 мин
17:14 Shulga Vladimir   / 1:1 
21:17 Kulizhnikov Yegor   / 2:1 
22:50 Oniskiv Bogdan 1 мин
24:37 Ponomareva Kseniya 1 мин
24:53 Uzhvak Pavel 1 мин
27:45 Ponomareva Kseniya (Kulizhnikov Yegor )   / 3:1 
29:30 Primak Georgy   / 4:1 
31:06 Kutilin Andrei 1 мин
31:55 Nedomerko Alexander 1 мин
32:06 Uzhvak Pavel 1 мин
32:27 Oniskiv Bogdan (Novikov Danila )   / 5:1 (бол.)
32:41 Novikov Danila   / 6:1 
33:37 Novikov Danila 1 мин
34:03 Shulga Vladimir   / 7:1 
37:15 Ponomareva Kseniya (Shulga Vladimir )   / 8:1 
Протокол добавил/вносил изменения:
342311 23.01.2015 18:10 andry_p(оригинальный протокол)
342311 23.01.2015 18:21 andry_p
342311 23.01.2015 18:21 andry_p