[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить
EuropaStars

Keysport
26.12.2014Tymensky Legion (Tyumen) - OCOR (Mogilev) - 9:1 (3:0; 3:0; 3:1 )
1.  Blokhin Valentin (00:00-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
30.  Stupin Ilya  GK -
2.  Yakovlev Ivan  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
4.  Bogdanov Maxim  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Sedov Nikita  A D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Dogatar Ilya  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Bryutov Yegor  D 1 + 0 / 2     +0 /-0 +
21.  Galyautdinov Erik  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
26.  Uryadov Pavel  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
99.  Gorshkov Ilya  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Vaganov Mikhail  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
11.  Shalankov Sergei  F -
13.  Samigullin Ruslan  F 1 + 1 / 0     +0 /-0 +
14.  Lukyanov Yaroslav  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Lyapustin Danil  F 0 + 2 / 0     +0 /-0 +
19.  Sidorov Dmitry  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
23.  Suslikov Mikhail  C F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Tobolov Alexander  A F 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
71.  Bryutov Nitita  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
20.  Lipinsky Ilya (39:15-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Poroshkov Vladislav (00:00-39:15 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
4.  Anufriev Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
9.  Gushchin Roman  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
14.  Sedov Anton  C D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Minyukovich Andrei  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Barlyugov Danila  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
24.  Kirei Alexander  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Demidovich Gleb  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
3.  Shilo Ilya  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
6.  Smirnov Matvei  F 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
11.  Lapchenko Vladislav  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
12.  Borisenko Anton  F -
13.  Shapiro Ilya  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
16.  Kotikov Nikita  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Volkov Vladislav  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
21.  Kosterev Alexei  F 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
34.  Volkov Pavel  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +

00:11 Samigullin Ruslan (Lyapustin Danil )   / 1:0 
06:30 Bryutov Nitita   / 2:0 
08:56 Lukyanov Yaroslav   / 3:0 
09:15 Smirnov Matvei 2 мин
13:19 Bryutov Yegor 2 мин
16:50 Kosterev Alexei 2 мин
22:55 Suslikov Mikhail (Samigullin Ruslan )   / 4:0 
24:34 Bryutov Nitita   / 5:0 
39:15 Bogdanov Maxim   / 6:0 
42:01 Bryutov Yegor   / 7:0 
44:13 Uryadov Pavel (Lyapustin Danil )   / 8:0 
46:40 Dogatar Ilya   / 9:0 
57:24 Tobolov Alexander 2 мин
59:43 Lapchenko Vladislav (Volkov Vladislav )   / 9:1 
Протокол добавил/вносил изменения:
341185 27.12.2014 16:44 denis
341185 27.12.2014 19:48 denis