[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить
EuropaStars

Keysport
28.12.2014Astrakhanskie yastreby 04 (Astrakhan) - Chernye akuly 04 (Rostov-na-Donu) - 2:13 (0:5; 0:5; 2:3 )
1.  Shinyaev Evgeny (00:00-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Avakyan Rostislav  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
21.  Sokolov Mikhail  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
22.  Botsmanov Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Kavtaradze David  D 2 + 1 / 0     +0 /-0 +
28.  Aleinikov Ilya  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Parkhomenko Vadim  F 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
3.  Makarov Mikhail  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Ovchinnikov Maxim  C F 1 + 3 / 0     +0 /-0 +
8.  Maistrenko Oleg  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
9.  Maksimov Petr  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
13.  Foroshchuk Alexander  F 1 + 2 / 0     +0 /-0 +
14.  Pyatakov Sergei  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
15.  Koptelov Nikita  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
16.  Kovalenko Klim  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Kryuchkov Kirill  F 2 + 1 / 2     +0 /-0 +
23.  Gordienko Vladislav  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +

01:03 N71 2 мин
05:58 Kavtaradze David   / 0:1 
07:06 Kovalenko Klim (Ovchinnikov Maxim )   / 0:2 
08:01 Parkhomenko Vadim 2 мин
08:17 Gordienko Vladislav (Foroshchuk Alexander )   / 0:3 (мен.)
14:56 Maistrenko Oleg   / 0:4 
18:07 Ovchinnikov Maxim (Maksimov Petr )   / 0:5 
20:26 Kryuchkov Kirill (Ovchinnikov Maxim )   / 0:6 
22:59 Koptelov Nikita   / 0:7 
31:20 N71 2 мин
31:40 Sokolov Mikhail   / 0:8 (бол.)
34:27 Foroshchuk Alexander   / 0:9 
36:00 Kavtaradze David   / 0:10 
45:51 N24   / 1:10 
46:48 Kovalenko Klim (Kavtaradze David , Kryuchkov Kirill )   / 1:11 
47:07 N15 2 мин
49:07 Kryuchkov Kirill (Ovchinnikov Maxim )   / 1:12 
49:30 N8 2 мин
50:13 Kryuchkov Kirill 2 мин
53:40 Maistrenko Oleg (Foroshchuk Alexander )   / 1:13 
59:22 N5   / 2:13 
Протокол добавил/вносил изменения:
338411 29.01.2015 14:11 aslamov77
338411 29.01.2015 14:24 aslamov77(оригинальный протокол)