[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить
EuropaStars

Keysport
14.11.2014Dinamo 04 (Volgograd) - Chernye akuly 04 (Rostov-na-Donu) - 0:13 (0:5; 0:1; 0:7 )
7.  Butaev Yegor (20:00-40:00 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Karakin Daniil (40:00-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Rekechinsky Mikhail  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Antyufeev Alexei  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
15.  Ponomarev Denis  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Osin Yegor  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
24.  Golovanov Nikolai  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
34.  Kostenkov Roman  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
55.  Lukyanov Makar  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
99.  Shevchenko Georgy  D 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
9.  Yermachkov Nikil  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Petrukhin Nikita  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
26.  Kozhanov Alexander  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
35.  Medvedev Ilya  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
38.  Bolgov Grigory  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
1.  Shinyaev Evgeny (00:00-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
4.  Sokolov Mikhail  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
17.  Avakyan Rostislav  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
22.  Botsmanov Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Kavtaradze David  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
28.  Aleinikov Ilya  D 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
2.  Parkhomenko Vadim  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
3.  Khrapov Yegor  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
9.  Maksimov Petr  F 2 + 2 / 0     +0 /-0 +
13.  Makarov Mikhail  F 2 + 0 / 0     +0 /-0 +
14.  Pyatakov Sergei  F 2 + 2 / 0     +0 /-0 +
15.  Koptelov Nikita  F 1 + 1 / 0     +0 /-0 +
16.  Kovalenko Klim  F 3 + 2 / 2     +0 /-0 +
18.  Kryuchkov Kirill  F 2 + 2 / 0     +0 /-0 +

01:20 Maksimov Petr (Koptelov Nikita )   / 0:1 
03:25 Kovalenko Klim (Sokolov Mikhail )   / 0:2 
04:12 Shevchenko Georgy 2 мин
07:50 Kryuchkov Kirill   / 0:3 
10:22 Koptelov Nikita   / 0:4 
13:48 Pyatakov Sergei (Maksimov Petr )   / 0:5 
15:01 Kovalenko Klim 2 мин
17:48 Aleinikov Ilya 2 мин
23:13 Parkhomenko Vadim (Pyatakov Sergei )   / 0:6 
30:38 Team penalty 2 мин
44:42 Makarov Mikhail (Kovalenko Klim )   / 0:7 
46:30 Kryuchkov Kirill (Kovalenko Klim )   / 0:8 
46:47 Maksimov Petr (Pyatakov Sergei )   / 0:9 
52:44 Kovalenko Klim (Kryuchkov Kirill )   / 0:10 
54:24 Pyatakov Sergei (Maksimov Petr )   / 0:11 
55:18 Makarov Mikhail   / 0:12 
55:34 Kovalenko Klim (Kryuchkov Kirill )   / 0:13 
Протокол добавил/вносил изменения:
338346 15.11.2014 22:13 aslamov77
338346 16.11.2014 17:04 aslamov77
338346 16.11.2014 17:13 aslamov77