[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/1819/20
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить

Keysport
16.11.2014Iskra 06 (Odintsovo) - Gubernia 06 (Zhukov) - 7:3 (3:1; 3:2; 1:0 )
1.  Kurunov Ivan (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Bokan Grigory  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Ermakov Kirill  D 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
18.  Vygranovsky Yaroslav  D 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
22.  Fedotov Georgy  D 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
26.  Kaloshin Petr  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
45.  Gordeev Leonid  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Novikov Makar  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
55.  Belyaev Denis  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
3.  Sheptalin Valery  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
11.  Vorobyev Arseny  F 3 + 1 / 0     +0 /-0 +
13.  Parshin Mikhail  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Ananyev Mikhail  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Tsibizov Matvei  F 0 + 0 / 1     +0 /-0 +
35.  Rubezhnoi Alexei  F 0 + 1 / 0     +0 /-0 +
37.  Bodrov Artyom  F 0 + 1 / 2     +0 /-0 +
39.  Berlizov Arkady  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
44.  Gusniev Amirkhan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
41.  Grechnev Matvei (00:00-45:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Dmitriev Nikita  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
15.  Golubev Yegor  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
22.  Komarov Dmitry  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
32.  Nedomerko Alexander  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
35.  Shevtsov Andrei  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
71.  Ozerov Vyacheslav  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
6.  Ponomareva Kseniya  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Oniskiv Bogdan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Novikov Danila  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Kirakosyan Georgy  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
30.  Kulizhnikov Yegor  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
40.  Gonchar Ivan  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
47.  Primak Georgy  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
77.  Shulga Vladimir  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +

01:30 Fedotov Georgy (Bodrov Artyom )   / 1:0 
02:15 Vorobyev Arseny   / 2:0 
04:35 Bodrov Artyom 1 мин
07:22 Parshin Mikhail (Vorobyev Arseny )   / 3:0 
12:34 Bodrov Artyom 1 мин
13:04 Ponomareva Kseniya   / 3:1 
22:23 Ermakov Kirill 1 мин
25:11 Vorobyev Arseny   / 4:1 
26:04 Shulga Vladimir   / 4:2 
27:23 Novikov Danila   / 4:3 
29:13 Ananyev Mikhail   / 5:3 
29:45 Vorobyev Arseny (Rubezhnoi Alexei )   / 6:3 
35:53 Berlizov Arkady (Vygranovsky Yaroslav )   / 7:3 
39:15 Tsibizov Matvei 1 мин
Протокол добавил/вносил изменения:
335747 14.01.2015 12:17 andry_p
335747 14.01.2015 12:18 andry_p
335747 14.01.2015 12:19 andry_p
335747 14.01.2015 13:04 andry_p
335747 26.02.2015 08:59 andry_p