[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить
EuropaStars

IceStyle
Keysport
14.12.2014Olimpijsky (Ryazan) - Olimpiets (Balashikha) - 7:0 (3:0; 1:0; 3:0 )
1.  Lazarenko Maxim (00:00-57:29 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
20.  Terekhin Kirill (57:29-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Bogdanovich Valentin  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
3.  Belikov Ilya  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
4.  Zayts Vasily  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Shingarkin Pavel  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
6.  Gerasimov Savely  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Korostelev Yuri  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
8.  Biryukov Yegor  A D 1 + 1 / 0     +0 /-0 +
9.  Simon Nikolai  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Aleiner Ivan  F 1 + 2 / 0     +0 /-0 +
11.  Dolya Spartak  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
12.  Korostelev Maxim  F 1 + 1 / 0     +0 /-0 +
15.  Kuznetsov Denis  C F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
16.  Troyanov Dmitry  F 1 + 1 / 2     +0 /-0 +
17.  Bystrov Efim  F 1 + 0 / 0     +0 /-0 +
18.  Sidorov Georgy  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
19.  Potemkin Semyon  A F 2 + 2 / 2     +0 /-0 +
21.  Nosov Egor  F 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
22.  Frolov Grigory  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
20.  Kuzin Konstantin (00:00-19:22 50:54-60:00) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
88.  Mitrofanov Ilya (19:22-50:54 ) GK 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
2.  Gusev Alexander  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
3.  Alexandrov Dmitry  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
5.  Krysanov Dmitry  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
6.  Sokolov Daniil  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
7.  Smirnov Mikhail  D 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
17.  Zhiltsov Alexander  D 0 + 0 / 2     +0 /-0 +
9.  Polarshinov Nikita  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
10.  Alekhnovich Artyom  C F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
11.  Abakumov Danila  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
12.  Podgorny Sergei  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
13.  Shevyakov Danila  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
14.  Petrov Pavel  A F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
22.  Kolonistov Dmitry  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
25.  Korolev Daniil  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
27.  Karnaukhov Egor  F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +
77.  Timofeev Ilya  A F 0 + 0 / 0     +0 /-0 +

13:10 Korostelev Maxim (Potemkin Semyon , Aleiner Ivan )   / 1:0 
17:37 Zhiltsov Alexander 2 мин
17:52 Biryukov Yegor (Aleiner Ivan )   / 2:0 (бол.)
18:47 Potemkin Semyon 2 мин
19:22 Aleiner Ivan (Korostelev Maxim , Biryukov Yegor )   / 3:0 (мен.)
22:05 Troyanov Dmitry 2 мин
23:13 Potemkin Semyon   / 4:0 (мен.)
24:48 Team penalty 2 мин
45:02 Bystrov Efim   / 5:0 
45:49 Troyanov Dmitry (Potemkin Semyon )   / 6:0 
50:54 Potemkin Semyon (Troyanov Dmitry )   / 7:0 
53:13 Nosov Egor 2 мин
Протокол добавил/вносил изменения:
325740 07.02.2015 17:44 Udgerf(оригинальный протокол)
325740 08.02.2015 19:28 sss