[English]    [Rus]
Архив

Анонс соревнований Международные соревнования
Хоккей в России Юношеский хоккей
Хоккейные ссылки Гостевая книга
[mailto: Сергей Самсонкин]

Логин
Пароль
Запомнить

Keysport
06.11.2010Вятка (Киров) - Прогресс (Глазов) - 9:4 (3:0; 3:2; 3:2 )
1.  Дми... (00:00-57:06 ) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
20.  Ива... (57:06-60:00) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
33.  Мор...  ВР нет
8.  Скр...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
17.  Хар...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
18.  Выл...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
22.  Мал...  З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
44.  Бра...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
88.  Лоп...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
5.  Нос...  Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
7.  Ант...  Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
13.  Пол...  А Н 1 + 0 / 0     +0 /-0 да
14.  Гар...  Н 2 + 0 / 2     +0 /-0 да
19.  Шуб...  Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
21.  Кос...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
25.  Кра...  Н 0 + 1 / 2     +0 /-0 да
28.  Сме...  К Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
31.  Бры...  А Н 4 + 1 / 0     +0 /-0 да
50.  Лин...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
99.  Бры...  Н 1 + 0 / 2     +0 /-0 да
1.  Смо... (00:00-60:00) ВР 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
41.  Дан...  ВР нет
3.  Бот...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
4.  Кон...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
5.  Дья...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
7.  Бал...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
9.  Кор...  А З 0 + 0 / 2     +0 /-0 да
18.  Бар...  З 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
2.  Тих...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
6.  Ипа...  А Н 0 + 1 / 0     +0 /-0 да
10.  Дюк...  Н 1 + 0 / 4     +0 /-0 да
11.  Ани...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
12.  Вол...  Н 3 + 0 / 2     +0 /-0 да
13.  Кам...  К Н 0 + 2 / 4     +0 /-0 да
14.  Дур...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
15.  Лек...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
16.  Бог...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
20.  Опа...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
21.  Ара...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да
28.  Дит...  Н 0 + 0 / 0     +0 /-0 да

05:48 Кам... 2 мин
07:55 Вол... 2 мин
12:12 Пол...   / 1:0 
13:30 Кра... 2 мин
13:53 Кам... 2 мин
15:18 Гар...   / 2:0 
17:04 Дюк... 2 мин
18:28 Гар... (Ант... , Сме... )   / 3:0 (бол.)
22:06 Вол... (Кам... )   / 3:1 
28:18 Нос... (Бры... )   / 4:1 
28:56 Бры... 2 мин
29:27 Гар... 2 мин
29:54 Дюк... (Кам... )   / 4:2 (бол.)
35:17 Бры... (Шуб... )   / 5:2 
37:49 Бры... (Кра... )   / 6:2 
43:56 Вол...   / 6:3 
47:31 Бры...   / 7:3 
51:50 Мал... 2 мин
53:09 Бры...   / 8:3 (мен.)
57:06 Кор... 2 мин
57:39 Бры...   / 9:3 (бол.)
58:22 Дюк... 2 мин
58:40 Вол... (Ипа... )   / 9:4 (мен.)
Протокол добавил/вносил изменения: