[English]    [Rus]
Archive
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/1819/20
Notice World Hockey
Russian Hockey Juniors

[mailto: Sergei Samsonkin]
Логин
Пароль
Запомнить

Keysport

Russian Championship.(1998).Region Povolzhie Group A 10.09.2011 - 18.12.2011

Filter: Season:10.09.2011 ??:??Yubileiny (Orenburg)Ak Bars (Kazan) 1:6S
10.09.2011 ??:??HC Chelny (Naberezhny Chelny)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 0:13S
10.09.2011 19:45 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Dizel (Penza) 3:4(Б)S
10.09.2011 14:15 (0 MSK)Crystall (Saratov)Lada (Togliatti) 3:4S
11.09.2011 ??:??Yubileiny (Orenburg)Ak Bars (Kazan) 0:15S
11.09.2011 ??:??HC Chelny (Naberezhny Chelny)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:18S
11.09.2011 11:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Dizel (Penza) 9:1S
11.09.2011 11:00 (0 MSK)Crystall (Saratov)Lada (Togliatti) 2:4S
17.09.2011 09:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Torpedo (Nizhny Novgorod) 7:5S
17.09.2011 14:45 (0 MSK)Dizel (Penza)Lada (Togliatti) 6:4S
17.09.2011 09:15 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Crystall (Saratov) 4:2S
17.09.2011 16:15 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Yubileiny (Orenburg)16:1S
18.09.2011 09:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Torpedo (Nizhny Novgorod) 3:2S
18.09.2011 14:00 (0 MSK)Dizel (Penza)Lada (Togliatti) 9:1S
18.09.2011 08:15 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Crystall (Saratov) 6:5(Б)S
18.09.2011 ??:??Neftekhimik (Nizhnekamsk)Yubileiny (Orenburg)15:2S
24.09.2011 09:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Crystall (Saratov) 4:2S
24.09.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:6S
24.09.2011 18:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Dizel (Penza) 2:3S
24.09.2011 17:15 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)HC Chelny (Naberezhny Chelny)14:2S
25.09.2011 09:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Crystall (Saratov) 8:0S
25.09.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:8S
25.09.2011 11:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Dizel (Penza) 2:4S
25.09.2011 11:30 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)HC Chelny (Naberezhny Chelny)13:1S
01.10.2011 14:30 (0 MSK)Dizel (Penza)Ak Bars (Kazan) 3:5S
01.10.2011 ??:??Crystall (Saratov)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 0:6S
01.10.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 9:2S
01.10.2011 16:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Torpedo (Nizhny Novgorod) 2:9S
02.10.2011 14:00 (0 MSK)Dizel (Penza)Ak Bars (Kazan) 3:2S
02.10.2011 ??:??Crystall (Saratov)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 1:7S
02.10.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 8:5S
02.10.2011 09:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Torpedo (Nizhny Novgorod) 1:12S
08.10.2011 ??:??Ak Bars (Kazan)Lada (Togliatti)10:2S
08.10.2011 15:15 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Torpedo (Nizhny Novgorod) 4:1S
08.10.2011 13:15 (0 MSK)Dizel (Penza)Crystall (Saratov) 7:1S
08.10.2011 12:30 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Yubileiny (Orenburg) 3:4(Б)S
09.10.2011 ??:??Ak Bars (Kazan)Lada (Togliatti) 8:1S
09.10.2011 08:00 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Torpedo (Nizhny Novgorod) 4:2S
09.10.2011 13:15 (0 MSK)Dizel (Penza)Crystall (Saratov) 5:2S
09.10.2011 09:00 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Yubileiny (Orenburg) 7:3S
14.10.2011 12:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)HC Chelny (Naberezhny Chelny)15:0S
14.10.2011 18:45 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Crystall (Saratov) 8:0S
15.10.2011 09:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)HC Chelny (Naberezhny Chelny)18:0S
15.10.2011 16:00 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Dizel (Penza) 5:1S
15.10.2011 13:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Crystall (Saratov)14:2S
15.10.2011 07:30 (0 MSK)Lada (Togliatti)Yubileiny (Orenburg) 4:3(Б)S
16.10.2011 08:00 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Dizel (Penza) 8:2S
16.10.2011 07:30 (0 MSK)Lada (Togliatti)Yubileiny (Orenburg) 8:2S
17.10.2011 15:00 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Dizel (Penza) 3:7S
18.10.2011 09:00 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Dizel (Penza) 4:7S
22.10.2011 18:15 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Ak Bars (Kazan) 3:4(Б)S
22.10.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Torpedo (Nizhny Novgorod) 2:8S
22.10.2011 ??:??Crystall (Saratov)Yubileiny (Orenburg) 2:3(Б)S
23.10.2011 11:45 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Ak Bars (Kazan) 0:3S
23.10.2011 08:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Torpedo (Nizhny Novgorod) 2:6S
23.10.2011 14:00 (0 MSK)Crystall (Saratov)Yubileiny (Orenburg) 4:2S
05.11.2011 ??:??Ak Bars (Kazan)Yubileiny (Orenburg) 4:1S
05.11.2011 12:15 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)HC Chelny (Naberezhny Chelny)20:0S
05.11.2011 13:15 (0 MSK)Dizel (Penza)Torpedo (Nizhny Novgorod) 4:6S
05.11.2011 14:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Crystall (Saratov) 3:5S
06.11.2011 ??:??Ak Bars (Kazan)Yubileiny (Orenburg) 9:2S
06.11.2011 12:15 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)HC Chelny (Naberezhny Chelny)20:2S
06.11.2011 11:45 (0 MSK)Dizel (Penza)Torpedo (Nizhny Novgorod) 1:4S
06.11.2011 07:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Crystall (Saratov) 3:4S
12.11.2011 16:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Ak Bars (Kazan) 2:5S
12.11.2011 11:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Dizel (Penza) 2:6S
12.11.2011 00:01 (0 MSK)Crystall (Saratov)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 3:2S
12.11.2011 18:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:4S
13.11.2011 13:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Ak Bars (Kazan) 4:1S
13.11.2011 10:00 (0 MSK)Lada (Togliatti)Dizel (Penza) 0:5S
13.11.2011 17:45 (0 MSK)Crystall (Saratov)HC Chelny (Naberezhny Chelny)10:3S
13.11.2011 11:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:6S
19.11.2011 14:15 (0 MSK)Crystall (Saratov)Ak Bars (Kazan) 3:7S
19.11.2011 18:30 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Lada (Togliatti)14:2S
19.11.2011 13:00 (0 MSK)Dizel (Penza)Yubileiny (Orenburg) 1:0S
19.11.2011 ??:??HC Chelny (Naberezhny Chelny)Torpedo (Nizhny Novgorod) 2:7S
20.11.2011 06:30 (0 MSK)Crystall (Saratov)Ak Bars (Kazan) 1:6S
20.11.2011 11:45 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Lada (Togliatti)12:2S
20.11.2011 13:00 (0 MSK)Dizel (Penza)Yubileiny (Orenburg) 3:2(Б)S
20.11.2011 ??:??HC Chelny (Naberezhny Chelny)Torpedo (Nizhny Novgorod) 1:8S
26.11.2011 09:30 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Dizel (Penza) 6:3S
26.11.2011 11:45 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Crystall (Saratov) 6:0S
26.11.2011 16:15 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Lada (Togliatti) 7:8S
26.11.2011 17:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Yubileiny (Orenburg)15:1S
27.11.2011 07:00 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Dizel (Penza) 6:2S
27.11.2011 08:00 (0 MSK)Neftekhimik (Nizhnekamsk)Crystall (Saratov) 8:1S
27.11.2011 09:00 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Lada (Togliatti) 3:5S
27.11.2011 08:30 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Yubileiny (Orenburg)15:1S
02.12.2011 18:15 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 6:1S
03.12.2011 07:30 (0 MSK)Lada (Togliatti)Ak Bars (Kazan) 1:7S
03.12.2011 13:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 3:2S
03.12.2011 19:45 (0 MSK)Crystall (Saratov)Dizel (Penza) 2:1S
03.12.2011 16:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 5:0S
04.12.2011 07:30 (0 MSK)Lada (Togliatti)Ak Bars (Kazan) 0:12S
04.12.2011 11:00 (0 MSK)Crystall (Saratov)Dizel (Penza) 3:4S
04.12.2011 09:30 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 5:1S
10.12.2011 16:15 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Ak Bars (Kazan) 0:9S
10.12.2011 ??:??Dizel (Penza)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 2:4S
10.12.2011 15:15 (0 MSK)Crystall (Saratov)Torpedo (Nizhny Novgorod) 0:3S
10.12.2011 ??:??Yubileiny (Orenburg)Lada (Togliatti) 2:5S
11.12.2011 08:00 (0 MSK)HC Chelny (Naberezhny Chelny)Ak Bars (Kazan) 0:10S
11.12.2011 ??:??Dizel (Penza)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 4:3S
11.12.2011 13:30 (0 MSK)Crystall (Saratov)Torpedo (Nizhny Novgorod) 2:5S
11.12.2011 ??:??Yubileiny (Orenburg)Lada (Togliatti) 9:4S
17.12.2011 ??:??Dizel (Penza)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 9:3S
17.12.2011 15:45 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Lada (Togliatti)14:1S
17.12.2011 18:15 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Crystall (Saratov) 4:3S
18.12.2011 15:45 (0 MSK)Ak Bars (Kazan)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 5:3S
18.12.2011 ??:??Dizel (Penza)HC Chelny (Naberezhny Chelny) 7:1S
18.12.2011 11:00 (0 MSK)Torpedo (Nizhny Novgorod)Lada (Togliatti) 9:0S
18.12.2011 11:00 (2 MSK)Yubileiny (Orenburg)Crystall (Saratov) 6:4S
19.12.2011 ??:??Ak Bars (Kazan)Neftekhimik (Nizhnekamsk) 8:3S

Таблица
RTeamGPWW(OT)TL(OT)LGTP
1Ak Bars (Kazan)28251002203 -  4777
2Torpedo (Nizhny Novgorod)28220015207 -  5767
3Neftekhimik (Nizhnekamsk)28210016219 -  6264
4Dizel (Penza)281620010114 -  9352
5Lada (Togliatti)28810019 89 - 18726
6Yubileiny (Orenburg)28520219 70 - 18221
7Crystall (Saratov)28600220 67 - 14320
8HC Chelny (Naberezhny Chelny)28210124 64 - 2629